Onze werkwijze

Een interactieve video maken verloopt bij Uncle Rhino volgens een aantal heldere stappen. Met onze doeltreffende werkwijze betrekken we jou op het juiste moment van iedere fase binnen ons proces en kunnen we tegen een vaste prijs hoogwaardige kwaliteit en het halen van de deadline garanderen.

Ons duidelijke proces zorgt voor consistentie en efficiëntie en dat zie je terug in de projecten die we produceren. In het schema hieronder laten we zien door middel van welke stappen we, samen met onze klanten, keer op keer een geslaagde interactieve video's maken.

1. Concept en script

Bij het creëren van een interactieve video wordt er allereerst gekeken naar een concept en concreet script. We bekijken wat de beste aanpak is en we stellen een stijl vast. Hierna plannen we een meeting in waar we het project volledig gaan uitdenken.

Tijdens deze meeting vertalen we jouw verhaal naar een echt script, bedenken we welke branching we gaan gebruiken en welke voice-over er wordt gebruikt. Jij kunt ons vertellen over je dienst, idee of product en wij zetten dit om in een script. We kunnen zelfs tijdens deze eerste meeting schetsen van de shots van de interactieve video in een storyboard maken en presenteren.

2. Storyboard en design

Nadat we alle benodigde informatie uit de eerste meeting hebben gebundeld gaan we verder met het uitwerken van het storyboard en het script. Er wordt een flowchart gemaakt waar de volledige branching mee in kaart wordt gebracht. Alle besproken informatie wordt omgezet in film of animatie. Al deze informatie presenteren we in een online visual design.

Middels dit overzicht wordt duidelijk hoe de interactieve video eruit komt te zien, Na goedkeuring op dit visual design starten we de productie van alle content.

3. Productie

We beginnen met de creatie van de content. Dit kan betekenen dat we met een filmcrew op locatie alle beelden gaan schieten. Of onze animatoren gaan aan de slag om de gehele interactieve video te maken. De duur van dit proces is sterk afhankelijk van de hoeveelheid content die moet worden gemaakt.

Zodra we alle content af hebben zetten we dit om in de interactieve tool. Hier worden direct alle stappen, buttons, voice-overs etc. in weergegeven. Met jouw feedback werken we de de eerste opzet van de interactieve video uit in een definitieve versie.

4. Distributie van de interactieve video

We leveren het project op in de vorm van een iframe dat in ieder platform kan worden gebruikt voor een perfecte responsive online weergave. Daarnaast helpen we graag bij het zo doeltreffend mogelijk inzetten van de film. We informeren hoe je de video kunt inzetten op social media of in nieuwsbrieven.

We geven tips voor het correct vindbaar maken en voor gerichte promotie om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk bezoekers de interactieve video te zien krijgen.